Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

chapter 13 - UIPopover - Blocks - Modal View

click to zoom: 

The left picture is from Big Nerd Ranch iOS Programming 3rds edition book page: 277
The right from the iOS documentation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου